A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Resources / Acyclovir and Valacyclovir Treatment (Vietnamese) Acyclovir và Valacyclovir

Acyclovir and Valacyclovir Treatment (Vietnamese) Acyclovir và Valacyclovir

Acyclovir (Zovirax®) và valacyclovir (Valtrex®) là các loại thuốc kháng vi-rút dùng qua đường miệng để giảm thời gian và sự khó chịu của một đợt bùng phát herpes sinh dục (“lở loét lạnh”) hoặc mụn rộp sinh dục.