A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Resources / Fluconazole Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Fluconazole Fluconazole Treatment)

Fluconazole Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Fluconazole Fluconazole Treatment)

Fluconazole là một loại thuốc trị nấm được dùng để điều trị tình trạng nhiễm nấm candida âm đạo (nhiễm nấm Candida).