A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Resources / Genital Wart (HPV) Treatment (Vietnamese) (Hướng Dẫn Trị Liệu Mụn Cóc Sinh Dục (HPV))

Genital Wart (HPV) Treatment (Vietnamese) (Hướng Dẫn Trị Liệu Mụn Cóc Sinh Dục (HPV))

Không có bằng chứng cho thấy là có một cách trị liệu mụn cóc tốt hơn so với bất kỳ cách trị nào khác. Một người sẽ phản ứng như thế nào khi trị liệu, hoặc mất bao lâu để trị dứt chứng nhiễm HPV (mụn cóc sinh dục), sẽ phụ thuộc vào sức khỏe tổng quát của cá nhân đó và khả năng bảo vệ tự nhiên của cơ thể (phản ứng của hệ miễn dịch).