A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Resources / Metronidazole Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Metronidazole)

Metronidazole Treatment (Vietnamese) (Điều Trị bằng Metronidazole)

Metronidazole là thuốc trụ sinh uống để điều trị nhiễm trùng âm đạo hoặc các bệnh lây qua đường tình dục.