A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Resources / Nitrofurantoin (Vietnamese)

Nitrofurantoin (Vietnamese)

Nitrofurantoin (công thức monohydrate và macrocstall: Macrobid®) là một loại thuốc
kháng sinh được sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa đường tiết niệu dưới nhiễm trùng.