A service provided by the BC Centre for Disease Control

Close

Search

Home / Resources / Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A) for Treatment of Syphilis (Vietnamese) Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A) để Điều Trị bệnh Giang Mai

Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A) for Treatment of Syphilis (Vietnamese) Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A) để Điều Trị bệnh Giang Mai

Bicillin® L-A (penicillin G benzathine hoạt tính lâu dài) là thuốc kháng sinh được ưu tiên dùng để trị bệnh giang mai. Thuốc được tiêm bắp thịt hai lần chia thành mỗi cơ hông/mông trong cùng một lần thăm khám.